Anh hùng Tiêu Sơn – Triều đại nhà hậu Lý

Chương trình hội luận “Việt Nam một thuở – Giòng sử Việt”

Diễn giả: Dr. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

Chủ đề: Anh hùng Tiêu Sơn – Triều đại nhà hậu Lý

Thuyết trình ngày 29.07.2012

Lắng nghe phần Audio:

Việt Dịch áp dụng vào Tôn Giáo – Khả năng hóa giải mâu thuẫn và hòa đồng Tôn Giáo của Việt Giáo hay Lương Giáo

Chương trình hội luận “Văn hóa Tiên Rồng – Minh Triết Việt”

Diễn giả: Mr. Nguyễn Việt Nho

Chủ đề: Việt Dịch áp dụng vào Tôn Giáo – Khả năng hóa giải mâu thuẫn và hòa đồng Tôn Giáo của Việt Giáo hay Lương Giáo

Thuyết trình ngày 06.07.2012

Lắng nghe phần Audio:

Thời đại Lĩnh Nam – Hai bà Trưng và 162 vị anh hùng Dân tộc

Chương trình hội luận “Việt Nam một thuở – Giòng sử Việt”

Diễn giả: Dr. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

Chủ đề: Thời đại Lĩnh Nam – Hai bà Trưng và 162 vị anh hùng Lĩnh Nam

Thuyết trình ngày 01.07.2012

Lắng nghe phần Audio:

Những nguyên lý Mẹ (gốc) chi phối trong đời sống Người Việt

Chương trình hội luận “Văn hóa Tiên Rồng”

Diễn giả: Gs. Đinh Khang Hoạt

Chủ đề: Những nguyên lý Mẹ (gốc) chi phối trong đời sống Người Việt

Thuyết trình ngày 04.05.2012

Lắng nghe phần Audio: