Xuân nương Trưởng quân cơ

Đại-Nan châu rộng thênh thang,
Núi, đồi thung lũng, dân làng sống vui.
Chăn tằm, thả lưới, buông chài,
Đồi cao,lũng thấp,thắm tươi muôn màu.
Ông HUNG-SÁT là trưởng châu,
Chăm dân an lạc trước sau vẹn toàn.
KIM-HOA châu trưởng phu nhân,
Họ ĐINH, gia thế tiếng gần vang xa.
Sinh bảy trai khỏe,rộn nhà,
Khôi ngô, đĩnh đạc toàn gia xiết mừng.
Đêm hè gió mát,trăng trong,
Phu-nhân dạo gót phía Đông ngoạn lầu.
Nô tỳ dăm gái theo sau,
Truyền đem bánh, rượu, ca hầu, múa vui.
Gió đưa hoa thoảng thơm mùi,
Lan, Hồng, Ngâu, Sói, Cúc, Nhài tắm trăng.
Tiếp tục đọc