Từ “Diễn biến Hòa bình” đến nguy cơ Trung cộng và các “Nhóm lợi ích”

Phạm Trần

Từ mấy năm nay, giới làm nhiệm vụ tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam đã chú tâm “đánh” túi bụi 3 kẻ thù vô hình “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” nhưng lại quên đi hiểm họa mất nước vào tay Trung Cộng và kẻ nội thù “lợi ích nhóm” đang âm mưu “ăn tươi nuốt sống” cả nước.

Thứ nhất hãy nói về bóng ma “diễn biến hòa bình”.Tuy chưa bao giờ CSVN nêu đích danh nước Mỹ, nhưng nhiều bài viết của lãnh đạo đảng, cán bộ tuyên truyền và hai lực lượng Quân Đội và Công An đã phần nhiều ám chỉ như thế.

Song song với cái tên “Đế quốc” đứng sau “diễn biến hòa bình” các bài viết luôn luôn gắn thêm “cái đuôi” các “thế lực thù địch” để nói về các tổ chức, đòan thể của người nước ngòai và người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và các quyền tự do ở Việt Nam.

Tiếp tục đọc

2.9.2012 nghĩ về 2.9.1945

Phạm Trần

Việt Nam 67 năm sau ngày độc lập đầu tiên trong đời thì người dân đã có “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” như Tuyên Ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945 xác quyết chưa hay ngày nay các quyền này vẫn là thứ “xin-cho” độc quyền của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)?

Ngược dòng lịch sử, kể từ lúc 2 giờ chiều ngày 2/9/1945 khi Hồ Chí Minh, trong tư cách Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bước lên khán đài ở Công trường Ba Đình đọc Tuyên Ngôn Độc Lập, không người Việt Nam nào khi ấy ngờ rằng, cũng chính họ Hồ và đảng CSVN sẽ đưa đất nước và con người Việt Nam vào vòng điêu linh trong 30 năm chiến tranh sau đó.

Khi họ Hồ mượn những những lời văn bia đá của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776 để ghi vào Tuyên ngôn của mình với lời khẳng định đó cũng là những quyền tự nhiên mà dân tộc Việt Nam có quyền được hưởng thì Hồ Chí Minh có biết rằng cũng chính ông ta và đảng CSVN đã lên kế họach sẽ tước đọat tất cả các quyền đó của dân khi lên cầm quyền?

Tiếp tục đọc

Tầu làm không nói, Việt Nam nói không làm

Phạm Trần

“Có thể nói rằng chủ quyền lãnh thổ nước ta đang đứng trước thử thách lịch sử rất to lớn.

Trách nhiệm trước lịch sử đang đòi hỏi thế hệ chúng ta nhận rõ nguy cơ và có quyết sách sáng suốt, quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ giang sơn gấm vóc, đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc vững bền của các thế hệ con cháu muôn đời sau.”

Đó là lời nói như đanh đóng cột rất hiếm được nghe từ một nguyên Đại biểu Quốc hội của Nhà nước Cộng sản Việt Nam như trường hợp của Tiến sỹ, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết tuyên bố với báo Tiền Phong trong số ra ngày 13/08/2012.

Tiếp tục đọc

Nhớ ơn kẻ xâm lược

Không nước nào trên thế giới có chuyện nhân dân một nước bị xâm lăng lại có lãnh đạo kêu gọi nhớ ơn kẻ xâm lược như ở Việt Nam vào thời Trung Cộng sắp dậy cho Việt Nam một bài học nữa.

Chuyện thứ nhất xẩy ra vào ngày 10-07-2012 tại “Đại hội đại biểu tòan quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc nhiệm kỳ V (2012-2017)”.

Tại đây, Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung nói rằng: “Tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc là tài sản quý báu của nhân dân hai nước”.

Nhân còn khẳng định “hai nước đã xây dựng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt”, và “mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ quán triệt phương châm quan trọng này trong các hoạt động cụ thể của mình để góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.”

Tiếp tục đọc