Nhạc chế: Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Lời nhạc chế ra từ bài nhạc “bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Lắng nghe phần Audio: