Thư gởi quân đội Nhân Dân Việt Nam

Tôi viết thư này đến các quý ông sau khi đã trải qua một thời gian khá dài. Sau khi đã trải qua thời kỳ bao cấp đói khổ trên nông trường sẳn ở Đaknong, chịu đựng các sự miệt thì vì truyền thống gia đình và tôn giáo tôi đang mang… Tôi lớn lên khi quê hương không còn tiếng súng chiến tranh, khi hình ảnh người lính quân đội Quốc Gia đã được thay bằng hình ảnh các chú Bộ Đội đang ngày đêm nuôi mộng cơ đồ, san bằng Thế Giới, tiến tới Đại Đồng.

Hàng ngày qua từng trang sách, xem ti vi, hay xem phim của các quốc gia khác, có nội dung về các cuộc cách mạng, cuộc chiến chống lại xâm lược bảo vệ chủ quyền của Quốc Gia họ, tôi lại tự hào về Dân Tộc tôi, Quốc Gia tôi… Đất Nước tôi cũng đã có những trang dài lịch sử, các cuộc đấu tranh của tổ tiên tôi, của các người lính Quốc Gia tôi… Những hình ảnh đẹp về bổn phận và trách nhiệm của người cầm súng gìn giữ biên cương.

Tiếp tục đọc