Bắc kinh sẽ mất “biên cương mới” Phi châu – Chiến lược đại hán đánh Việt Nam, Đông nam Á từ thời Mao

Hà Nhân Văn

VIỆT NAM VÀ HỌA MẤT NƯỚC

Họa VN mất nước không phải đã gần kề mà đã thành sự thực: Với chủ trương rõ rệt cùng một thời điểm ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, hạm đội 9,000 tàu cá Hải Nam xuôi Nam tiến vào vùng biển Trường Sa của VN, có 5 tàu Hải giám hộ tống (thực ra là chiến hạm của hải quân trá hình) trong khi 2 chiến hạm khác lảng vảng ở ngoài khơi để gọi là “bảo vệ an toàn”. Như số trước đã trình bày 24,000 tàu cá tỉnh Quảng Đông tiến vào vịnh Bắc Việt, tách ra làm 2, một hạm đội xuôi Nam tiến sát bờ, dọc theo duyên hải từ Ninh Bình, Thanh Nghệ Tĩnh đến Bắc vùng đảo Lý Sơn. Tin từ Hà Nội cho biết huyện đảo Bạch Long Vĩ ở giữa vịnh Bắc Việt, thuộc thành phố Hải Phòng “tàu cá TQ như lá tre, đen kín cả ngư trường Bạch Long Vĩ, xua đuổi tàu cá của ta vào bờ, không cho lảng vảng đến ngư trường nhiều cá nhất vịnh Bắc Việt”. Đại kế hoạch đánh chiếm Biển Đông và duyên hải VN, Tổng quân ủy GPQ đã vạch ra cách nay vừa tròn 20 năm (1992-2012) theo chiến lược bành trướng của Mao Trạch Đông đề ra từ năm 1950.

Tiếp tục đọc

Văn lang, Âu lạc, Giao chỉ: nhất thống một Việt Nam nhân giỗ Tổ Hùng, về nguồn oanh liệt xưa

Hà Nhân Văn

 Hằng năm vào dịp này, giỗ Quốc tổ Hùng Vương, bản báo và HNV dành mục bình luận thời sự một kỳ để viết về vua Hùng và nước Văn Lang. Năm trước, giỗ Tổ nhằm số báo ra ngày 12-4-2011, mục này đăng tải bài “Giỗ Tổ Hùng tìm về cội nguồn dân tộc”. Để tiếp nối, kỳ này trình bày về đất nước của vua Hùng từ Văn Lang, Âu Lạc, Giao Chỉ cũng là một VN xưa nay để trả lời mấy ông sử gia Bắc Kinh, nhất là mấy ông Đại Hán Đỏ đang “chỉ đạo chiến lược Việt – Trung” và Tổng cục tình báo Hoa Nam với luận điệu ngang ngược phi lịch sử: VN là một phần của Trung quốc và là quận huyện của TQ. Và rằng không có nước Văn Lang – Âu Lạc!

Tiếp tục đọc