Mitt Romney: Ông là ai?

Đó là câu hỏi của tờ tuần báo “The Economist” phát hành tại Luân Đôn ngày 25/8, ba ngày trước đại hội đảng Cộng Hòa họp tại Tampa, Florida để chính thức đề cử liên danh Mitt Romney – Paul Ryan ra tranh cử tổng thống. Trong một bài bình luận nhan đề: “So, Mitt, what do you really believe?” – Trần Bình Nam phóng dịch – Bài báo viết:
Tiếp tục đọc

Mitt Romney mời Paul Ryan đứng phó: Một chọn lựa của thất bại

Trần Bình Nam

Hôm Thứ Bảy 11 tháng 8, vào lúc dân chúng Hoa Kỳ đang theo dõi và thưởng thức thành quả khích lệ của đoàn vận động viên của Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội mùa hè ở Luân Đôn, càng lúc càng dẫn đầu xa Trung quốc, thì ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa làm cho cơn sốt truyền thông lên cao thêm một cung bậc. Ông tuyên bố chọn Dân biểu Paul Ryan (bang Wisconsin) đứng phó tổng thống trong một buổi xuất hiện chung trước công chúng tại Norfolk, Virginia.
Tiếp tục đọc