Cái lưỡi của ông cựu Đại sứ Bùi Diễm

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

“Lịch sử như ánh mặt Trời”; và những sự thật lịch sử cận đại của đất nước Việt Nam, như qua hai bài viết của tác giả Minh Võ: Hai lời khen; một tiếng chê dành cho tác giả “Gọng kìm lịch sử”, thì quả thật, cái lưỡi của nhà ngoại giao Bùi Diễm, là một cái lưỡi đa năng. Nó đa năng đến mức độ có thể sử dụng vào bất cứ vào lúc nào, khi thấy cần cũng đều đắc dụng cả.
Người viết đã đọc cả hai bài viết của tác giả Minh Võ, nên mới biết được trong cuốn “Gọng kìm lịch sử”, ông Bùi Diễm đã không giấu diếm, mà đã công khai thành tích của mình trong cuộc đảo chính “hụt”: 11/11/1960. Người viết xin phép tác giả Minh Võ để lược trích lại như sau:
 “Khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị một số nhà trí thức trong nhóm Caravelle chống đối, thì chính ông Bùi Diễm là người đã giúp soạn thảo bản tuyên bố (bản tiếng Anh, trang 94) gọi là “bản tuyên ngôn Caravelle (the Caravelle Mannifesto”..

Giành lại Hoàng Sa-Trường sa, không phải bằng cách biểu tình!

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Lịch sử đã chứng minh, và tiền nhân của chúng ta đã truyền đạt cho hậu thế với những bài học máu xương qua cả ngàn năm Bắc thuộc; lũ giặc Tầu không bao giờ chịu từ bỏ tham vọng làm bá chủ thiên hạ; mà đặc biệt là đối với đất nước Việt Nam. Chúng ta đừng bao giờ quên, mà phải ghi nhớ, ngày xưa, khi dân tộc ta đã từng đau thương qua cả ngàn năm bị giặc Tầu đô hộ, và cũng từng có nhiều lần, qua các triều đại, triều đình của nước Nam vì không muốn đổ máu, nên đã từng phải “ngoại giao” bằng cách từ việc cử sứ thần sang Tầu để “thương thuyết” cho đến phải “triều cống” đủ mọi thứ ngọc, ngà, châu báu… kể cả việc “cống người”; nhưng bọn giặc Tầu vẫn không không bao giờ chịu từ bỏ tham vọng thôn tính nước ta; và lúc nào chúng cũng đều muốn biến nước Việt Nam trở thành một “tiểu quận” của nước Tầu.

Tiếp tục đọc