Trả về Việt Tộc dải Sơn Hà

1.
Trời chiều mây xám đã tan bay,
Lữ khách lặng nhìn đám cỏ cây.
Chợt nhớ vấn vương thời nhảy nhót,
Bổng nhiên luyến tiếc lúc mê say!
Xa quê thuở ấy tim còn trẻ,
Biệt xứ bây giờ tóc đã phai.
Đêm đó lìa nhà: hai tháng chín. (1) 02-09-1954.
Một đời mang nặng mối u hoài !
2.
Một đời mang nặng mối u hoài !
Quê cũ ngùi thương khó nhạt phai.
Biệt xứ hằng mơ vận hội mới,
Xa nhà vẫn ngóng thời cơ may.
Dân Nam đói rách trong ô nhục,
Việt Cộng ngu đần đến ngốc ngây.
Cả Nước lầm than vì giặc Hán,
“Tôi Đòi” lại cống khắp Non Đoài.

Tiếp tục đọc

Sách lược chống Tàu xâm lăng để bảo vệ Tổ Quốc muôn đời “Quốc Gia hưng vong thất phu hữu trách”

Kính gởi:
– Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.
– Ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư Đảng CSVN.
– Ông Nguyễn Tấn Sang, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện tại.
– Ông Nguyễn Tấn Dũng. Thủ Tướng Chính Phủ CSVN.
– Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội CSVN.
– Ông Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN.
– Ông Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN.
– Ông Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Công An CSVN.
– Quý Vị Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quân và binh sĩtrong hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân.
– Quý Vị Lãnh Đạo trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cũ.
– Quý Vị Tướng Lãnh, và toàn thể Quân Cán Chính VNCH,đang tị nạn nơi Hải Ngoại.
Tiếp tục đọc