Trung Cộng: “Giết bọn giặc Việt để làm lễ tế cờ Nam Sa”

Nhân dân ta cũng cần cảm ơn Trung Cộng với lời nguyền này của họ: “杀越寇为南沙之战祭旗” “Giết bọn giặc Việt để làm lễ tế cờ Nam Sa”

Vũ Cao Đàm

Hồi năm 2010 tôi đọc được một bài báo sặc mùi hiếu chiến được đăng trên trang mạng “Trung Quốc Binh khí Đại toàn” là một trang mạng của Đảng Trung Cộng. Tôi đã dịch và gửi đăng trên trang Bauxite Việt Nam (BVN). Ngay sau khi BVN đăng tải, tôi rất vui mừng vì bản dịch rất nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng và blog của cộng đồng Việt, và nhận được những lời bình luận sôi sục tình cảm yêu nước thương nòi, căm thù bọn cộng sản xâm lược khát máu Đại Hán và thức tình lương tri của những ai đang còn mê muội ảo tưởng vào giọng lưỡi xảo trá “đồng chí quốc tế vô sản”, “anh em môi hở răng lạnh”, “Bốn tốt” và “Mười sáu chữ vàng”. Bài báo kết thúc bằng lời nguyền: “Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ” (tiếng Hán là 越寇南沙之祭旗).