Xây dựng một cộng đồng vững mạnh

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Bài viết này gồm những ý tình mà người viết được hân hạnh trình bày ở một số cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, khi được mời thuyết tình về vấn đề “xây dựng cộng đồng”. Đây không phải là một bài nghiên cứu mà là suy tư của tác giả và xin viết ra với hy vọng có thể góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, là một cộng đồng đã từng quan tâm và có nhiều nỗ lực đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà. Dĩ nhiên bài này không thể bao gồm hết tất cả mọi vấn đề. Bài viết này KHÔNG dành cho những ai xem vấn đề sinh hoạt cộng đồng là “dính dấp đến chính trị”. Bài viết này cũng KHÔNG dành cho những thành phần miệng thì nói thiêng liêng, nhưng bất chấp nỗi khổ đau của đồng bào Việt Nam tại quê nhà. Bài viết này cũng KHÔNG dành cho những ai ra vào Việt Nam như người ta “đi chợ”, để xum xoe, bợ đỡ và móc ngoặc làm ăn với VC. (HQB)

Tiếp tục đọc