Trung Quốc có nguy cơ thành kẻ thù chung của thế giới

Bộ đội hải quân Việt Nam giúp ngư dân neo đậu trong âu tàu đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường SaBIỂN ĐÔNG : Học giả Lý Lệnh Hoa, một người Trung Hoa đáng phục và sáng suốt yêu nước cảnh cáo :  Trung cộng (rừng rú) có nguy cơ thành kẻ thù chung của thế giới.

Học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa (Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc) phân tích những điều sai trái, ngang ngược, vô lý trong lập trường, chủ trương, yêu sách của chính phủ Trung Quốc về biển Ðông.

Bộ đội hải quân Việt Nam giúp ngư dân neo đậu trong âu tàu đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Tiếp tục đọc