Thiếu sót trầm trọng của lý thuyết Darwin

Chu Tất Tiến, M.S.P.

Thật sự, nếu lý thuyết về sự “Tự tiến hóa” (Self evolution) của Darwin mà được giới thiệu vào thế kỷ 20, với những khám phá mới về DNA, về sự cấy ghép và lai tạo giống, và đặc biệt là sự “Clonning”, tạo ra một sinh vật mới từ tế bào gốc của một sinh vật chủ, thì nhất định, lý thuyết của Darkwin sẽ bị ngâm trong hồ sơ của muôn ngàn phát minh chưa hoàn chỉnh. Darwin chỉ quan sát những điểm “tương cận, tương đồng” (similarity) bề ngoài của các sinh vật rồi xếp loại sinh vật mà không đủ khả năng để nghiên cứu về sự “Khác biệt” (differentiation) của các phân tử hoặc DNA của chúng và nhất là không thể giải thích nguyên nhân những biến đổi kỳ lạ của các giống trong một môi trường bình thường, không có một nhu cầu phải thay đổi để tồn tại (Survival for the fitness).

Tiếp tục đọc

Những dòng chữ ô nhục

Chu Tất Tiến.

Có những dòng chữ chở chuyên những rạng rỡ
Những buồn vui tở mở, những ngây thơ
Câu hờn ghen, dịu ngọt, ngóng chờ
Và tiếng nói tự trái tim bùng vỡ

Có những dòng chữ bình thường nhưng kinh hãi
Đập vào tim như một mũi tên bay
“Nước mất rồi sao?” Ta đứng ngây say
“Mất Tổ Quốc!” cả thế gian bốc cháy

Có những dòng chữ làm toàn thân chới với
Những câu văn ô nhục đến muôn đời:
“Đất nước dâng cho Trung Cộng!”
Trời ơi!
Ta muốn hét nhưng không còn tiếng nói

Tiếp tục đọc

Văn tế Hồ Chí Minh

Từ ngày Hồ chí Minh chết vì bị Lê Duẩn đầu độc, bọn tay sai của chúng tản mát khắp nơi, rồi nhân cơ hội người Việt được tị nạn ở Mỹ, tên Trần chung Ngọc cũng bò sang và thi hành chỉ thị của tên rợ Hồ bán nước mà quậy thiên hạ với tủ sách “Thiến” của chúng. Mới đây, lại xuất hiện tên “Sam”, tức “chú Sam” là biệt danh của người Hoa Kỳ, tiếp tục con đường “Bác” đi, là quậy phá tôn giáo cho công đồng nổi giận chia phe uýnh nhau cho chúng cười chơi.
Do đó, mới có bài văn tế như sau, để những tên tay sai cộng sản học thêm một bài học làm người, trước khi chúng bị quỷ dạ xoa kéo chúng xuống diêm đình với Bác:

VĂN TẾ HỒ CHÍ MINH

Hỡi ơi!

Người ta nói: “Sống khôn, thác thiêng”

Anh hùng, liệt sĩ, sau khi thác, sẽ linh thiêng

Phù hộ, độ trì cho người còn sống

Cho nên được tượng thờ, linh đình kèn trống

Còn những tên ác ôn, bán nước, buôn dân

Tiếp tục đọc