Hịch Trống Đồng

DinhLe-DinhLietBài “Hịch Trống Đồng” khởi đi từ Cao Nguyên Trung Phần ngày 13.11.2006

Trống Đồng đã khởi khắp non sông
Từ dãy Trường Sơn đến biển Đông
Trống Lạc Hồng khơi cao bất khuất
Trống Mê Linh dẹp tắt cuồng ngông
Trống Lam Sơn rửa tuyền vong bản
Trống Đống Đa tung sạch xích gông
Khắp nước Trống Đồng đà khởi động
Ngoài trong dân Việt quyết đồng lòng

Nghe Audio:

Nhớ linh xưa
Trống từ cao nguyên của Cha Lạc khi nổi lên vang rền lời hiệu triệu
Trống từ biển cả của Mẹ Âu lúc trổi dậy lồng lộng hịch núi sông

Tiếp tục đọc

Tự vấn biểu tình

AuCoỪ ! xuống đường biểu tình chống trung cộng
Cứ phất cờ đỏ mà đi khắp phố
Ôi lá cờ: chất nô tài hiển hiện
Một sao vàng: một tỉnh của tàu kia
Sao khẳng định: biểu tình chống trung cộng ?

Điếu Cày, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức
Nguyễn Văn Lý, Lê Quốc Quân, Bùi Hằng
Trần Vũ Anh Bình, Minh Hạnh, Huy Chương
Người yêu Nước vẫn tù giam gông cổ
Sao biết được đảng cộng chống trung cộng ?

Tiếp tục đọc

Tàu, Mỹ, Nga và “Cách mạng Ta”

Vì sao tôi viết hồi ký ?Nguyễn Việt Nho

Chiến Tranh Lạnh thế kỷ qua
Chính là cuộc chiến giữa Nga Mỹ Tàu!
Việt Nam gánh chịu thương đau
Bởi chưng kẹt cứng giữa Tàu Mỹ Nga!

Hết thảy ‘lãnh đạo của ta’
Đều là tình báo Nam Hoa của Tàu!
Hết lớp trước đến lớp sau
‘Lãnh đạo ta’ bợ đít Tàu, đít Nga!

Tiếp tục đọc

Mặt thật đảng cộng

BanNuocNguyễn Việt Nho

Lao động xuất khẩu là gỉ ?
Là cái tổ chức cho đi ngước ngoài
Trai thì làm việc khổ sai
Gái thì bị ép, bị gài bán trôn!

Đừng nghe lời láo, chúng đồn
Phải biết để khỏi bị dồn vào nguy
Lao động xuất khẩu là gì ?
Lao động xuất khẩu là đi bán mình!
Là gái đem bán cái trinh
Là trai đem bán sức mình kiếm cơm
Giấy tờ bị chúng thu gôm
Tiền làm chúng giữ, hết đường thoát thân!
Khiến trồng cần, phải trồng cần
Cho no đủ, mới được phần đủ no!

Tiếp tục đọc

Chống chệch và Việt gian

Chống Cộng cứu nước, cứu nhà
Bởi chưng vì Cộng mà ra thế nầy
Hãy đứng về phía phương Tây
Cùng nhau hợp lực chống bầy Hán xâm

‘Chính mi’ là tên ó đâm
Núp bóng Tàu Cộng hoang dâm phỉ tình!
Hồ chính mi! Hồ Chí Minh!
Biết bao ‘cháu’ đã mất trinh vì mầy!

Muốn chống Cộng, chống làm sao?
Phải cùng kêu gọi đồng bào đấu tranh
Vạch mặt hết bọn lưu manh
Việt gian bán nước cho anh Tàu phù!

Đứng đầu là thằng già ngu
Được Mao Xánh Xáng rủ, cù theo Mao
Cây đa bến nước Tân Trào
Dựng ngọn cờ máu kêu gào đấu tranh
Độc lập dân tộc tranh giành!
Để khi thắng lợi cõng anh Tàu vào!

Tiếp tục đọc

Lại bác hồ

hochiminh0Mở miệng ra, vinh danh Mao
‘Bác Hồ ta” đâu lẽ nào nào ngu đâu ?!
Mà sao một mực bợ Tàu ?
Và bắt dân nước cúi đầu trước Mao ?

Tại sao ? Thử hỏi tại sao ?
“Bác” dẫn dân, nước đi vào lối nguy
Nhìn cho sâu, thấy tại vì:
“Bác” là tình báo, “Bác” đi theo Tàu!

Lúc nào “Bác” cũng Mác, Mao
Trước lúc lìa thế vẫn ao ước là:
Muốn trở về tổ quốc Hoa
Để “Bác” nghe lại lời ca tiếng Tàu!

Tiếp tục đọc

Hãy làm những gì cộng sản sợ

Hanoi-Getty-AgenceFrancePresseCái gì Cộng dấu, Cộng che
Hãy lên trên mạng mà “she” (Share) thật nhiều…
Mỗi khi thấy Cộng làm liều
Biết ngay là chúng sắp tiêu đời rồi
Lạm quyền, tham nhũng, bại tồi
Đánh dân, cướp đất, ôi thôi dẫy đầy!
Hãy đem tất cả chuyện nầy
Trình ra thiên hạ, như vầy là sao ?

Cộng Sản sợ chữ TỰ DO
Ta không ngồi đợi chúng cho, mà đòi
Cộng cố dấu, ta cố moi
Mặt thật của chúng sẽ lòi dần ra!

Tiếp tục đọc