Hình ảnh người phụ nữ trong văn chương Việt

…cái cò, giải yếm đào…

Người phụ nữ trong văn học dân gian qua hình ảnh cái cò và giải yếm đào, đó là một hình ảnh tuyệt vời và lãng mạn. Hình ảnh một con cò bé nhỏ giữa trời nước mênh mông đang tuổi xuân thì còn bức tranh nào đẹp hơn về màu sắc, có chiều sâu suy tưởng. Phải chăng đó là viễn ảnh một cuộc đời vất vả, gian nan, cô đơn? Định mệnh người phụ nữ Việt Nam trong cuộc đời qua biểu tượng cái cò đã đi vào văn học Việt Nam.

Tiếp tục đọc