Mảnh dư đồ rách

Đọc tin tức Quê Nhà tức như bị bò đá !
Ước gì được Siêu Năng Lực tha hồ đập lũ súc sinh
Trừ hoạ cho Đồng bào mình
Càng ngày đích thực chúng KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI , quá đúng !
Mảnh đất Tiền Nhân đã đổ không biết bao xương máu dựng xây
Thế hệ trước đến thế hệ sau quyết liệt bảo vệ an nguy
Có thời đại nào TẬN CÙNG NHỤC NHÃ như thời hồ chí minh chó đẻ ? !
Đất Nước để cho tên tàu phù manh tâm cắt xẻ
Âm mưu thâm độc TRUYỀN KIẾP không bao giờ ngừng , Trời Ơi !
Đã đồng hoá, huỷ diệt hết 99 bộ tộc rồi
Duy nhất Lạc Việt vượt thoát xuống phương Nam đứng vững
Tiếp tục đọc