Tiếp kiến Đức Thánh Cha nhân dịp kết thúc hồ sơ Chân phước Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận

Nhân dịp kết thúc hồ sơ phong chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y PhanXiCô XaViÊ Nguyễn Văn Thuận, Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô đã có buổi tiếp xúc với Tín Hữu Công Giáo Việt Nam vào trưa thú bảy ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại cung điện Vatican. Một số đồng hương người Việt Nam đã được đến gần Đức Thánh Cha, hôn nhẫn tiếp cận cùng ngài. Việt Hải, thông tín viên của SBTN có bài tường trình gởi về sau đây.


Tiếp tục đọc

Tiến trình phong Chân phước Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận

Buổi lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2013. Việt Hải, thông tín viên của SBTN đã tiếp xúc với Linh Mục Trần Thế Tuyên, Giám Quản Giáo Phận Saint Paul tại Alberta Canada, và là Cáo Thỉnh Viên trách nhiệm thiết lập Hồ sơ phong chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp. Mời quý vị theo dõi tường thuật giải thích Việc Phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phan xi cô Xa vi ê Nguyễn Văn Thuận, qua phóng sự ngắn sau đây:

Linh mục Nguyễn Văn Khải tại Trung tâm Văn hoá Việt Mỹ

Linh mục Nguyễn Văn Khải, người phát ngôn của giáo xứ Thái Hà, ông hiện đang du học tại Roma theo sự sắp xếp của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Linh mục Khải đã có một buổi gặp gỡ với khoảng 200 đồng hương bắc Cali để trình bày, nhận định và tâm tình về hiện tình đất nước vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 12-8-2012 tại Trung Tâm Văn Hoá Mỹ Việt số 2290 Tully Road thành phố San Jose.

Đại hội Liên kết đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam

Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam đã diễn ra vào thứ Bảy ngày 11-8-2012 tại hội trường Unify Event Center, 765 Story Rd thành phố San Jose. Đại hội được tổ chức bởi Khối 8406 Hoa Kỳ liên kết với các tổ chức đấu tranh dân chủ nhân quyền để yểm trợ hữu hiệu cho cuộc đấu tranh giải thể chế Cộng Sản và Dân Chủ hóa đất nước.