Trung hoa đã thực sự xâm chiếm Việt Nam ?

Quyết tâm chống bọn Trung cộng xâm lưọc cùng Đảng và Nhà Nước Cộng Sản XHCN Việt Nam đã rước Tầu Cộng vào Đất Nước Việt.

“Đảng và Nhà Nước CSVN ” đã đưa rất nhiều đảng viên và hầu hết Công An sang Trung quốc huấn luyện?? “Đảng và Nhà Nước CSVN” đã im lặng trước chính sách đồng hóa nhân dân và Đất Nưóc Việt của Tầu Cộng?? “Đảng và Nhà Nước CSVN” phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã dâng hiến Đất Nước cho Trung Cộng.”Đảng và Nhà Nước XHCN CSVN” chỉ là Đảng Cướp tiếp nối độc tài bóc lột Nhân dân và Đất Nước Việt cho bản thân chúng và làm tay sai cho Tầu Cộng.Cương quyết chống bọn Tầu Phiệt và Tay Sai của chúng ở Quốc Nội cũng như tại Hải Ngoại. Cương quyết diệt trừ Đảng và Nhà Nưóc Việt Gian Cộng Sản đến hơi thở cuối cùng. Thề “không đội chung trời” với chế độ Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc!!

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s