Đàn ông là trụ cột gia đình !!!

Bà chủ CT…ơi ,cho tôi hỏi cuốn “Gia đình hạnh phúc” nằm ở dãy nào ?

* À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng ,dãy số 1

– Thế cuốn ” Đạo vợ chồng ” thì sao ?

Tiếp tục đọc