Những dòng sông tranh đấu

“NHỮNG DÒNG SÔNG TRANH ĐẤU”
(Danlambao rất hân hạnh được gửi đến các bạn bài thơ của Điếu Cầy)
-Sài Gòn Ngày 24/09/2012-
*
“Đêm đêm – Trong lao tù
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ
Tiếp tục đọc