Vui cười

Xem ngày
Người nọ hay tin nhảm, làm việc gì cũng xem ngày. Một hôm, mái nhà anh ta sập xuống, hàng xóm xúm lại đỡ ra cứu anh ta đang bị mái nhà úp lên đầu. Anh ta vội ngoi đầu ra, nói to:
– Khoan đã! Khoan đã! Bà con hãy xem hộ tôi hôm nay có phải ngày tốt không đã. Nếu ngày xấu thì để ngày khác vậy!

Chờ đến Tết
– Mày quen anh ấy lâu chưa ?
– Cũng được hơn nửa năm rồi !
– Tính tình anh ta ra sao ?
– Hôm nay, chưa thể nói được!
– Sao vậy ?
– Để chờ xem, đến Tết này, ảnh tặng tao món quà gì, rồi mới có thể nhận xét được !

Tán thành
Cô vợ đi chơi Tết về, hớn hở khoe với chồng :
– Anh ạ ! Hôm nay, rất nhiều người khen em là xinh và trẻ hẳn ra !
Tiếp tục đọc