Văn hóa “Lừa” hiện đại kiểu “ba tàu”

Những kiểu lừa lọc, khuyến-dụ rất hiện-đại của bậc đàn anh “Khả-kính”  Trung Cộng

Mời đọc cho hết để biết tài lừa lọc khuyến dụ của dân Tàu:

Nhóm chúng tôi có 12 người đi du lịch Trung Quốc, khởi hành từ Sài Gòn, theo chương trình sẽ đi thăm Bắc Kinh, Tô Châu, Quế Lâm. Hầu hết thành viên trong nhóm đều là cán bộ nghỉ hưu, gom góp mấy đồng tiền còm trong sổ tiết kiệm, và con cái phụ thêm cho chuyến tham quan. Người “có máu mặt” nhất là chị Lâm, vợ một ông tướng công an đương chức. Chị bao cho mẹ đẻ và mẹ chồng trong chuyến đi dối già.

Tiếp tục đọc