Xướng ca vô loại

https://i0.wp.com/www.loadnvote.com/sites/default/files/singer.jpegThưa Qúy Vị, Quý NT và CH…

Từ khi biết Khánh Ly chuẩn bị về Việt Nam…

Đã có nhiều bài viết phẩn nộ về việc làm của bà ta..luân lưu trên Net..

Xin chuyển đến Qúy Vị, tòan bài viết, mà tôi nghĩ rằng đầy đủ, thấm thía nhất, nói về Khánh Ly của Cụ Nguyễn Ngọc Phách.

Được bíết Cụ Nguyễn Ngọc Phách, sinh năm 1933, là nhà báo, nhà văn và giáo sư trước 30-4-1975..

Tiếp tục đọc