Thánh ca dâng Mẹ

Một chương trình văn nghệ ghi dấu 50 năm sân khấu của ca sĩ Khánh Ly tại nhà thờ kiếng (Crystal Cathedral), Garden Grove, U.S.A.

Advertisements