Chấm và Vạch trong Biển Đông: nhìn nhận từ Luật Chứng Cứ Bản Đồ

Ngày 07 tháng 5 năm 2009, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) phản đối đệ trình của Việt Nam và đệ trình chung của Malaysia-Việt Nam gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa (CLCS). Để hậu thuẫn cho các yêu sách của mình, Trung Quốc (TQ) đã kèm một bản đồ có vẽ một đường hình chữ U nhiều chấm bao trùm phần lớn Biển Đông vào công hàm phản đối. Bài nghiên cứu này là đưa ra một phân tích về mặt pháp lý quốc tế bản đồ nói trên.

I. BẢN ĐỒ TRUNG QUỐC

A. Nền tảng

Nguồn gốc của đường chữ U bắt đầu từ các hoạt động của Uỷ ban thẩm tra Bản đồ Đất và Nước của Trung Hoa Dân Quốc (THDQ), thành lập vào năm 1933. Trách nhiệm của Uỷ ban này bao gồm việc khảo sát và đặt tên các đảo ở Biển Đông và in ra các bản đồ cho thấy các đảo này thuộc chủ quyền của TQ. [1]

Tiếp tục đọc

Kẻ thắng vẽ lại lịch sử

Nguyễn Lộc Yên

Người viết nghĩ rằng: “Lịch sử của một triều đại, là ghi nhận trung thực quá trình ra đời, phát triển, cho đến khi kết thúc triều đại đó”. Những kẻ chiến thắng, thói thường viết lại lịch sử thiếu trung thực, hay khoe khoang cái tốt của mình và moi móc hay gán ghép cái xấu cho (kẻ chiến bại) đối phương.

Qua triều đại nhà Tây Sơn, được chú ý nhiều về vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) và các nhân vật liên hệ chính trong triều đại của vua Quang Trung. Những chiến công hiển hách của Ngài: Năm 1785, đánh tan tác 3 vạn quân và 300 chiến thuyền của quân Xiêm (Thái Lan), tại Rạch Gầm đến Xoài Mút ở Mỹ Tho, do Nguyễn Ánh cầu cứu ngoại bang. Chiến thắng Xuân Kỷ dậu năm 1789, tiêu diệt trên 20 vạn quân Mãn Thanh, do Lê Chiêu Thống cầu cứu ngoại bang.

Tiếp tục đọc

Văn lang, Âu lạc, Giao chỉ: nhất thống một Việt Nam nhân giỗ Tổ Hùng, về nguồn oanh liệt xưa

Hà Nhân Văn

 Hằng năm vào dịp này, giỗ Quốc tổ Hùng Vương, bản báo và HNV dành mục bình luận thời sự một kỳ để viết về vua Hùng và nước Văn Lang. Năm trước, giỗ Tổ nhằm số báo ra ngày 12-4-2011, mục này đăng tải bài “Giỗ Tổ Hùng tìm về cội nguồn dân tộc”. Để tiếp nối, kỳ này trình bày về đất nước của vua Hùng từ Văn Lang, Âu Lạc, Giao Chỉ cũng là một VN xưa nay để trả lời mấy ông sử gia Bắc Kinh, nhất là mấy ông Đại Hán Đỏ đang “chỉ đạo chiến lược Việt – Trung” và Tổng cục tình báo Hoa Nam với luận điệu ngang ngược phi lịch sử: VN là một phần của Trung quốc và là quận huyện của TQ. Và rằng không có nước Văn Lang – Âu Lạc!

Tiếp tục đọc