Kẻ thắng vẽ lại lịch sử

Nguyễn Lộc Yên

Người viết nghĩ rằng: “Lịch sử của một triều đại, là ghi nhận trung thực quá trình ra đời, phát triển, cho đến khi kết thúc triều đại đó”. Những kẻ chiến thắng, thói thường viết lại lịch sử thiếu trung thực, hay khoe khoang cái tốt của mình và moi móc hay gán ghép cái xấu cho (kẻ chiến bại) đối phương.

Qua triều đại nhà Tây Sơn, được chú ý nhiều về vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) và các nhân vật liên hệ chính trong triều đại của vua Quang Trung. Những chiến công hiển hách của Ngài: Năm 1785, đánh tan tác 3 vạn quân và 300 chiến thuyền của quân Xiêm (Thái Lan), tại Rạch Gầm đến Xoài Mút ở Mỹ Tho, do Nguyễn Ánh cầu cứu ngoại bang. Chiến thắng Xuân Kỷ dậu năm 1789, tiêu diệt trên 20 vạn quân Mãn Thanh, do Lê Chiêu Thống cầu cứu ngoại bang.

Vua Quang Trung là một nhà cách mạng, lo canh tân đất nước; đã biểu lộ một tinh thần quốc gia mãnh liệt, một ý niệm cách mạng rất thực tế, nên trong chiếu, biểu, sắc, dụ, thi phú. Văn Nôm đã được chú ý vào một địa vị quan trọng. Vua cho tuyển mộ binh sĩ, khai khẩn ruộng đất, mở mang giao thương, đúc tiền “Quang Trung Thông bảo”, bỏ cấm đạo Thiên chúa giáo.

Vua Quang Trung cho vẽ lại bản đồ Việt, Hoa để rửa cái hận nghìn thu đất đai Đại Việt đã bị phương Bắc xâm lấn.

Để mở mang bờ cõi, lấy lại lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây), Vua sai Vũ Văn Dũng, sang gặp vua Thanh là Càn Long, xin cưới công chúa và lấy Quảng Đông, Quảng Tây làm của hồi môn, là một cái cớ để hưng binh, đòi đất, vua Thanh chấp thuận, việc đang tiến hành thì vua Quang Trung đột ngột băng hà (1792).

Một sự bức xúc, mà nước ta từ trước cho là bị thiệt thòi và bị sỉ nhục, ấy là: “lệ cống người vàng” cho Tàu, sau khi Bình Định vương Lê Lợi giết Liễu Thăng. Và bọn Tàu gọi người Nam là “man di”.

Nhờ thanh thế lẫy lừng của vua Quang Trung và tài ngoại giao khéo léo của các vị sứ giả tài ba của nước Việt; mà vua Thanh viết: “Thanh triều vãng sự, bỉ kim nhân” (triều Thanh cao quí, việc cống người vàng các triều truớc là thô bỉ). Từ đấy “lệ cống người bằng vàng” của nước ta và dùng chữ “man di” của người Tàu mới chấm dứt.

Thế mà, các nhà viết sử của triều Nguyễn đã xuyên tạc có ác ý !. Đô đốc Tuyết là một trong“Tây Sơn thất hổ tướng”, ông có câu nói nhớ đời: “Ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, mong cõi đời này tiêu diệt hết mọi bất bình, đó là sở nguyện của ta.” Vậy mà tiểu sử về Đô đốc Tuyết có đoạn viết: “ông là người có sức mạnh, giỏi võ, và từng là một trong số người du thủ du thực?!”. Chính vua Quang Trung, các sử gia triều Nguyễn, dù thán phục vẫn xuyên tạc: “Nguyễn Huệ em Nguyễn Nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, gian hùng, thiện chiến, ai nhìn cũng phải sợ”.

Triều đại Tây Sơn, nhà du hành người Anh là ông Crawford đến viếng nước ta vào năm 1822 (thời Minh Mạng), đã phản bác những lời phê bình bất công của một số sử gia Tây phương đối với nhà Tây Sơn”. Ông Crawford viết: “Bảo rằng nhân dân khao khát dòng vua chính thống, được khôi phục như một số người Tây phương chỉ biết có tán tụng vua Gia Long, chưa chắc đã đúng và triều Tây Sơn đâu có thất nhân tâm như thế. Tôi được một số nhà buôn Trung Hoa đã sinh sống lâu năm tại xứ này, dưới quyền chúa Nguyễn và cả dưới quyền nhà Tây Sơn, đoan chắc với tôi rằng các nhà cầm quyền Tây Sơn cai trị dân chúng còn công bằng và khoan hòa hơn nhà vua hiện tại (chỉ vua Minh Mạng và vua Gia Long)…”

Lịch sử Việt Nam trong thời cận đại, kẻ thắng là Việt cộng đã bôi nhọ Việt Nam Cộng hoà và Quân lực Việt Nam Cộng hoà, còn thâm độc hơn triều Nguyễn đã bôi nhọ nhà Tây Sơn.

Việt cộng gọi: Chính quyền Việt Nam Cộng hoà là “Nguỵ quyền”; Quân lực Việt Nam Cộng hoà là “Nguỵ quân”. Vậy “Ngụy” là gì?: Là chính quyền hay quân đội do giặc ngoại xâm dựng lên một cách không hợp pháp. Chữ “Ngụy” còn có nghĩa là dối trá. Hoặc chúng gọi:“Bọn Ngụy ôm chân đế quốc”. Thử hỏi miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975, có bị ngoại bang lấy một (1) tấc đất nào chưa???.

Trong khi đó Việt cộng lại tự xưng là “Cách mạng” hay xưng là “giải phóng”. Cách mạng là gì: Cuộc biến đổi lớn về chính trị, xã hội; lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới tiến bộ hơn. “Giải phóng” là gì: Làm cho thoát ách áp bức, được tự do. Nhưng oái oăm thay, đồng bào Việt Nam, cả trong và ngoài nước, nhìn những việc làm đã qua của “Nguỵ quân-Nguỵ quyền” và của “Cách mạng hay Việt cộng”. Thấy quá rõ việc làm thực tế của mỗi bên.

“Ngụy” (quốc gia) lại tốt hơn “Cách mạng” (Việt cộng) nhiều lần, vì miền Nam trước năm 1975, dân chúng giàu có, đời sống tự do, Quân lực Việt Nam Cộng hoà bảo vệ tổ quốc khi có ngoại xâm, dù phải hy sinh vẫn can trường, như việc bảo vệ Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974, khi Trung cộng tấn công Hoàng Sa.

Ngược lại chính quyền “Cách mạng” hay Việt cộng thì dâng biển hiến đảo, cắt đất (ải Nam Quan, thác Bản Giốc) dâng cho Tàu cộng! Đàn áp tôn giáo khốc liệt, trù dập các nhà đấu tranh dân chủ. Trưng thu ruộng đất của dân một cách bất hợp pháp, rồi đem bán lại để làm giàu cho cá nhân, lừng lững tiến lên tư bản đỏ. Từ đấy, từ điển Việt Nam mới có thêm 2 chữ “dân oan”.

Đối với Bắc phương là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, thì chính quyền Hà Nội bị chúng (Tàu) ru ngủ bằng 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Có phải từ 16 chữ này mà chúng (Tàu cộng) được khai thác bô-xít Tây Nguyên?! Có phải từ 16 chữ này mà khi Phó chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình tại Hà Nội ngày 21-12-2011, chính quyền Hà Nội treo cờ Trung cộng 6 sao?!

Thấy cờ 6 sao nhục nhã, trang mạng Dân Làm Báo đã bức xúc: “Chúng ta phải chấm dứt những hành động của những kẻ bán nuớc, đang tìm cách làm cho Việt Nam trở thành ngôi sao thứ 5 của Trung Quốc.”

Từ đấy, đồng bào Việt Nam nghe nói đến “Ngụy” thì lưu luyến hay tiếc thương, nghe nói đến “Cách mạng” thì ngán ngẩm hoặc khinh khi.

Không có đau thương nào bằng, khi cùng một nòi giống lại tương tàn: Những tháng năm mà Việt cộng gây chiến tranh để chiếm miền Nam Việt Nam. Tài liệu đã ghi nhận:

– Quân đội của VNCH bị tử thương khoảng: 250.000 người.

– Quân đội của Việt cộng bị tử vong (sinh Bắc tử Nam) khoảng: 1.100.000 người, trong số này bao gồm chết vì chiến trận, chết vì bị máy bay trên đường xâm nhập vào Nam và chết vì bệnh tật.

– Thường dân VN bị chết khoảng 3.000.000 người.

Sự hy sinh của dân tộc Việt Nam quá lớn, thế mà nước Việt sau năm 1975, không được độc lập tự do, Họ (Việt cộng) đã gây nên biết bao xương máu để chiếm toàn lãnh thổ, giờ đành đoạn hiến dâng cho Tàu cộng, oan uổng và u uất quá!!!

Than ôi! Việt cộng đã đem thí trên một triệu Bộ đội Bắc Việt, để cưỡng chiếm miền Nam VN cho ai? Cho Tàu cộng ư?! Và Việt cộng có được phép dùng chữ “giải phóng” trớ trêu như vậy không?!!!

Chúng ta nên ngẫm nghĩ, những lời nói sâu sắc của những vị có nhiều kinh nghiệm về Cộng sản:

– Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói:

“Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”

– Cố Tổng thống Nga là Boris Yeltsin nói:

“Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”

– Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô là Gorbachev nói:

“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói:

“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.”

Từ các dẫn chứng trên, mong mỏi người Việt nói riêng, nhân dân thế giới nói chung, về lịch sử thời cận đại (Quốc gia và Việt cộng), Nếu viết bởi Cộng sản Việt Nam (Việt cộng=VC) thì phải xem xét lại, bởi vì chúng (VC) bôi nhọ và xuyên tạc.

Nguyễn Lộc Yên
(Viết cho ngày quốc hận: 1975-2012)

2 thoughts on “Kẻ thắng vẽ lại lịch sử

  1. Cay cú mãi thế sao. Bạn ơi? Chúng tôi đã đón Nguyễn Cao Kỳ như một người bạn. Bạn về đây, chúng tôi cũng tiếp đòn như vậy. Lịch sử cũng có những oan nghiệt. Quan trọng hơn, Việt nam đã độc lập, tự do, dân ta đã xứng đáng là dân tộc dũng cảm, tri tuệ, sáng tạo. Sẽ cùng các bạn vươn tới tầm cao Thế giới. Bỏ hận thù, cùng nhau làm rạng ngời Việt Nam ân nghĩa, văn minh, tự do – hạnh phúc.
    http://hungdm1.blogspot.com/
    Chúc vui vẻ.

    • Bạn nên học lại định nghĩa: Thế nào là độc lập, tự do, hạnh phúc … Và hãy tự hỏi tại sao 1 Dân tộc dũng cảm, trí tuệ, sáng tạo mà đất nước vẫn nghèo và đang vươn tới tầm cao nào đây ??? Bỏ hận thù ??? ai hận thù hơn ai ???

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s