Lấy lại Hoàng Sa – Trường Sa

Làm con cháu giống Rồng Tiên sao nỡ … Giương mắt nhìn lũ giặc cướp non sông ?
Tiếp tục đọc

Advertisements