Từ Tổ tiên “Hùng” đến con cháu “hèn”

Nguyễn Sơn Hà

Mấy ngày nay từ khi tôi được đọc cái email của ông Dzu Minh về một câu hỏi hóc búa tưởng không thể trả lời, nhưng tôi cũng đã “Trả Lời Câu Hỏi Không Thể Trả Lời ” trong một bài viết mới đây. Không biết ông Dzu Minh đã có được thỏa mãn phần nào không, chứ tôi vẫn còn đang khắc khoải với câu nói của ông TS. George (PhD), nhân viên của chính phủ Mỹ làm việc ở cơ quan “Government Accountability Office” (GAO) : “You, coward rats ! ”, như khuôn vàng thước ngọc. Xem nguyên thư email của ông Dzu Minh dưới đây :
Câu Hỏi Hóc Búa Không Thể Trả Lời.
From: D H
“Hôm qua ông hang xóm của chúng tôi, Dr. George (PhD) nhân viên chánh phủ liên bang làm ở GAO, nói với tôi: “Cơ quan GAO chúng tôi ước tính mỗi năm người Việt các anh (you, Vietnamese) đổ tiền về Vietnam khoảng 18 tỷ dollars, qua các ngả du lịch, chuyển ngân và đầu tư. Năm 2010, trị giá ngang với con số mậu dịch giữa 2 nước. Những số tiền mặt (cash, pocket money) các anh đem về chánh phủ tôi (my government, not yours) không kiểm soát được”.
Tiếp tục đọc