Nhớ Từ Dung và những “đêm độc thoại”

Trước tháng 4/1975, trong sinh hoạt âm nhạc ở miền Nam có vài cặp “đẹp”, tài năng và nổi tiếng. Người đàn ông vừa sáng tác là chính và vừa đàn vừa hát phụ với người đàn bà. Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, Lê Uyên và Phương, và … Từ Công Phụng và Từ Dung. Có thể còn nhiều cặp nữa nhưng có lẽ đây là ba cặp nổi tiếng nhứt trong quãng giữ thập niên 60 tới 4/1975. Trên mạng giờ bài viết và thu thanh thu hình về Trịnh Công Sơn và Khánh Ly thì vô số, đọc hoài nghe hoài không hết. Lê Uyên Phương thì cũng vậy tuy không nhiều bằng. Còn Từ Dung và Từ công Phụng ? Bài viết và nhạc của Từ Công Phụng thì cũng nhiều, nhưng về Từ Dung thì hầu như không có gì hết (các bạn thử google “ca sĩ Từ Dung” thì biết liền). Đại khái cô chỉ là cái tên đôi khi được nhắc tới đi kèm với nhạc sĩ Từ Công Phụng.

Từ Dung