Ai về xứ Việt

Phan Văn Hưng
theo thơ Minh Đức Hoài Trinh, 1978.

Ai trở về xứ Việt, nhắn dùm ta, người ấy ở trong tù.
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết
Dài lắm không đằng đẳng mấy mùa thu.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Chúng đi buôn

Nhạc sĩ Phan Văn Hưng hát tại Viễn Đông, Orange County, California, 10/2008

Chúng đi buôn, buôn tước buôn quyền,
Chúng đi buôn cho nước đảo điên,
Chúng đi buôn, buôn núi buôn non,
Buôn tủi hờn, buôn cả giang sơn.

Tiếp tục đọc