Chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979

Đây là người anh phương bắc (Tàu khựa) đang dạy cho thằng em (Việt Nam) một bài học… và sẽ dạy thêm vài bài học nữa trong tương lai gần… ôi tình hữu nghị Môi hở răng lạnh…
Tiếp tục đọc