Ai về xứ Việt

Phan Văn Hưng
theo thơ Minh Đức Hoài Trinh, 1978.

Ai trở về xứ Việt, nhắn dùm ta, người ấy ở trong tù.
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết
Dài lắm không đằng đẳng mấy mùa thu.

Tiếp tục đọc

Advertisements