Thằng bé tát dầu

Phan Văn Hưng – Nam Dao
Ý lời Nguyễn Song Pha
tại nhật báo Viễn Đông, 10.2008

Tiếp tục đọc

Advertisements