Sự thật ơi!

Phan Văn Hưng – theo thơ Nguyễn Thân Văn

Advertisements