Em Bé và Viên Sỏi

Phan Văn Hưng phỏng thơ Trần Trung Đạo – 2003

Viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ,
Viên kẹo vuông này để lại cho Ba,
Viên kẹo nhỏ này để dành cho Chị,
Viên kẹo lớn này để lại cho Em,
Còn viên kẹo thật to này, là phần Bé đấy.

Tiếp tục đọc