Hai Mươi Năm

Nhạc Sĩ : Phan Văn Hưng
Phổ thơ / lời: Nam Dao

Hai mươi năm đàn trẻ thơ nay đã lớn
Và chàng trai nay đã già
Những người xưa đã nằm xuống
Và rừng núi đã héo nhòa  Tiếp tục đọc

Advertisements