Chúng đi buôn

Nhạc sĩ Phan Văn Hưng hát tại Viễn Đông, Orange County, California, 10/2008

Chúng đi buôn, buôn tước buôn quyền,
Chúng đi buôn cho nước đảo điên,
Chúng đi buôn, buôn núi buôn non,
Buôn tủi hờn, buôn cả giang sơn.

Tiếp tục đọc