Khát

In memory of nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
Music by Phan Văn Hưng – Ý thơ Thanh Thảo

Khát một hớp mưa trong lành,
Khát một áng mây trong xanh,
Khát một ánh mắt thật thà
Khát một trái tim đậm đà,
Và ngọn lửa sờ thấy nóng,
Không phải lửa ma trơi – không phải lửa ma trơi.

Tiếp tục đọc