Một Chiều Tháng Sáu

Phan văn Hưng phỏng thơ Nguyễn Chí Thiện, 2003

Chiều thứ bẩy anh nằm đây mình mẩy ướt đằm
Trong xà lim chân cùm nghiến tím bầm
Chiều thứ bẩy anh nằm đây cho rệp hút máu hồng
Trong xà lim nghĩ về em nhớ thầm

Tiếp tục đọc