Tìm hiểu sự thật về Khổng tử

  • Thứ sáu 09.11.2012: Tìm hiểu sự thật về Khổng tử –
    Diễn giả: Nam Định
  • 12:00 New York – 09:00 AM Cali – 18:00 giờ Paris – 24:00 giờ Việt Nam

Chương trình hội luận:

Ðể chúng ta có một cách suy nghĩ vững vàng với những yếu tố chánh xác do phát minh khoa học hiện đại cung cấp, nên chúng tôi xin trình bày phần Nhập Ðề trước, sau mới tới phần Hội Luận.

Xin quý vị ghi chương trình hội luận và lấy 4 tài liệu đã gửi để nói chuyện cho dể hiểu nhau.

Phần nhập đề
(mở rộng kiến thức):

  • Nguồn gốc vũ trụ, tuổi đời của mặt trời và tuổi đời của trái đất.
  • Thời điểm xuất hiện con người trên trái đất và thời điểm đi kiếm ăn ở vùng băng tuyết.
  • Thời điểm quần cư (định cư hay du cư)

Tiếp tục đọc