Lễ tạ ơn tại Hoa kỳ

https://i0.wp.com/www.advite.com/images-gdnn/TaOn1.jpgGiao chỉ – San Jose – 2012

Quả thực người Mỹ đã có đầy đủ lý do để giữ gìn truyền thống với ngày Lễ Tạ ơn vào tháng 11 mỗi năm.

Lịch sử ghi rằng vào năm 1620 có một nhóm gia đình người Anh theo Tin Lành đã đi tìm đất mới để sống đời tự do tín ngưỡng.

https://i0.wp.com/www.advite.com/images-gdnn/may.jpgCon tàu May Flower lịch sử

Con tàu May Flower nổi danh vượt Đại Tây Dương chở di dân với các niềm tin giáo lý khác nhau đến vùng Plymouth Rock của tiểu bang Massachusetts bây giờ. Nhóm gia đình người Anh chỉ có hơn ba chục, số còn lại là phần đông thủy thủ đoàn. Tổng số 102 người.

Tiếp tục đọc

Người bạn và củ hành

https://i0.wp.com/www.lamsao.com/Resources/CommunityUpload/hoabtt/hoabtt2012114113151648_0.jpgMột lần học anh văn, tôi đọc được một câu rất hay là: Someone once said that getting to know a person over time is like peeling the layers of an onion_Hiểu về một người cũng giống như bóc từng lớp của một củ hành.

Ban đầu nghe có vẻ tức cười nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi cái triết lí của hành ấy. Một người bạn là cả một thế giới vô cùng bí mật, những nét tính cách, những câu chuyện riêng mà bạn khó có thể nào khám phá ra hết được. Giống như bạn bóc một củ hành, hết lớp này đến lớp khác mà vẫn không sao đến được cái tâm, cái cốt lõi của nó. Và hơn thế nữa, bạn sẽ phải cay mắt và chảy nước mắt trong quá trình khám phá người bạn đó…

Tiếp tục đọc