Giai nhân và danh tướng

Việt Long, RFA

Phụ nữ Á đông thời “ Gia Tĩnh triều Minh” và phụ nữ Hoa Kỳ ở thế kỷ 21 có điều chi chẳng khác gì nhau ? Mối tình danh tướng & giai nhân của nước Mỹ mới từ năm ngoái, tưởng đã âm thầm biến vào dĩ vãng, đột nhiên nổ tung giữa công luận, chỉ vì, như cụ Nguyễn Du đã viết rõ rành rành như một lời tiên tri :

“Rằng tôi chút phận đàn bà – Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”
Paula Broadwell, tác gỉa quyển sách tiểu sử tướng Petraeus – z6blog photo

Cuộc tình đã lui vào quá khứ

Tiếp tục đọc