Thế hệ thần đồng

Nó tên là Vova , vào học lớp 5 và được ngồi bàn đầu …
Một hôm , Vova nói với cô giáo sau giờ học :

* Thưa cô ,nếu ngày mai cô mặc váy và em có thể ngắm từ … đầu gối cô trở xuống ,em sẽ biêú cô 5 US.

Cô giáo tròn mắt ?!
Nhưng rồi cô nghĩ :
Uhm $ 5 US bằng cả ngày lương của mình , vả lại nó là trẻ con …uhm …” OK ”

Thế là cả ngày hôm sau ,Vova thỏa thích ngắm nhìn . Hết giờ học , Vova trả cô $5 US .

Hôm sau nữa :

* Thưa cô ,nếu ngày mai cô mặc váy ngắn hơn và em có thể ngắm từ …đùi cô trở xuống ,em sẽ biếu cô 25 US.

Tiếp tục đọc

Bộ tộc sống trên cây duy nhất ở Trái đất

Người dân ở đây có thể leo lên ngôi nhà ở độ cao 50m mà không cần dây bảo hiểm…

Ít ai có thể tin rằng, trong thời đại của thế kỷ 21 này vẫn tồn tại một bộ tộc chuyên sống trên ngọn cây cùng những tập tục thời nguyên thủy. Đó là bộ tộc Korowai ở tỉnh Papua, Indonesia.

Bộ tộc sống trên cây duy nhất ở Trái đất 1

Bộ tộc này được các nhà dân tộc học phát hiện vào năm 1974. Những người trong bộ tộc chưa bao giờ ra khỏi cánh rừng mình lưu trú. Họ không có một hình dung nào về thế giới bên ngoài và thường tránh xa người lạ. Với lãnh thổ của mình, họ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ngay cả các bộ tộc láng giềng muốn đến cũng phải xin phép trước. Tiếp tục đọc