Khi Cửa Lòng Chưa Mở

Trên bãi rác mênh mông
Kathmandu,Népal
Anh ôm em trong lòng
Ngồi ngó mông vô vọng
Bãi rác rộng mênh mông
Thế giới rộng mênh mông
Hai bé thơ thiếu đói
Chỉ một miếng ăn thôi
Mà ngày có, ngày không !
Lòng bác ái đi rông
Trước cảnh đời lận đận?
Lòng từ bi có động
Giữa ác mộng bé thơ ?
Ôi chùa chiền hoành tráng
Ôi ngất ngưởng nhà thờ
Cửa Thiên Đường khép kín
Tiếp tục đọc