Lại bác hồ

hochiminh0Mở miệng ra, vinh danh Mao
‘Bác Hồ ta” đâu lẽ nào nào ngu đâu ?!
Mà sao một mực bợ Tàu ?
Và bắt dân nước cúi đầu trước Mao ?

Tại sao ? Thử hỏi tại sao ?
“Bác” dẫn dân, nước đi vào lối nguy
Nhìn cho sâu, thấy tại vì:
“Bác” là tình báo, “Bác” đi theo Tàu!

Lúc nào “Bác” cũng Mác, Mao
Trước lúc lìa thế vẫn ao ước là:
Muốn trở về tổ quốc Hoa
Để “Bác” nghe lại lời ca tiếng Tàu!

Tiếp tục đọc