Tàu, Mỹ, Nga và “Cách mạng Ta”

Vì sao tôi viết hồi ký ?Nguyễn Việt Nho

Chiến Tranh Lạnh thế kỷ qua
Chính là cuộc chiến giữa Nga Mỹ Tàu!
Việt Nam gánh chịu thương đau
Bởi chưng kẹt cứng giữa Tàu Mỹ Nga!

Hết thảy ‘lãnh đạo của ta’
Đều là tình báo Nam Hoa của Tàu!
Hết lớp trước đến lớp sau
‘Lãnh đạo ta’ bợ đít Tàu, đít Nga!

Tiếp tục đọc