Thời đại Lĩnh Nam – Hai bà Trưng và 162 vị anh hùng Dân tộc

Chương trình hội luận “Việt Nam một thuở – Giòng sử Việt”

Diễn giả: Dr. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

Chủ đề: Thời đại Lĩnh Nam – Hai bà Trưng và 162 vị anh hùng Lĩnh Nam

Thuyết trình ngày 01.07.2012

Lắng nghe phần Audio: