Xã hội bất công suy đồi

Xã hội ngày nay quá bất công
Đại gia tỷ phú ăn chơi rong!
Kẻ nghèo nheo nhóc không cơm cháo
Vô cảm lạnh lùng chẳng động lòng!

Tiếp tục đọc

Việt Dịch áp dụng vào Tôn Giáo – Khả năng hóa giải mâu thuẫn và hòa đồng Tôn Giáo của Việt Giáo hay Lương Giáo

Chương trình hội luận “Văn hóa Tiên Rồng – Minh Triết Việt”

Diễn giả: Mr. Nguyễn Việt Nho

Chủ đề: Việt Dịch áp dụng vào Tôn Giáo – Khả năng hóa giải mâu thuẫn và hòa đồng Tôn Giáo của Việt Giáo hay Lương Giáo

Thuyết trình ngày 06.07.2012

Lắng nghe phần Audio: