Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy

TDDB7-TuongNiemGsHuy.jpg(2/11/1924 – 28/7/1990)

Vào đúng ngày này 22 năm trước, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời trên bước đường hoạt động tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ tự do thực sự. Từ đó đến nay đã trải qua 2 thập niên, cứ đến độ hè về vào cuối tháng bảy hàng năm đều có lễ giỗ tưởng niệm đến Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huỵ Chính sự kiện khác thường này cho thấy hậu thế không muốn quên một nhân vật đặc biệt trong lịch sử VN. Thực vậy sự ra đi vĩnh viễn của Gs Huy để lại biết bao nhiêu thương tiếc thực sự cho những người còn lại.

Tiếp tục đọc