Anh hùng Tiêu Sơn – Triều đại nhà hậu Lý

Chương trình hội luận “Việt Nam một thuở – Giòng sử Việt”

Diễn giả: Dr. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

Chủ đề: Anh hùng Tiêu Sơn – Triều đại nhà hậu Lý

Thuyết trình ngày 29.07.2012

Lắng nghe phần Audio: